Μεταφορά παιδιών

Τα αγαπημένα πρόσωπα της οικογένειά σας, τα παιδιά σας, έχουν καθημερινές ανάγκες
μεταφοράς που το δικό σας ωράριο εργασίας δεν σας επιτρέπει να αναλάβετε την
καθημερινή αυτή ασχολία.

Η μεταφορά των παιδιών σας αποκτά ασφάλεια και υπευθυνότητα ενώ πληρούνται όλοι οι ευρωπαϊκοί κανόνες ασφαλής μεταφοράς ανηλίκων.

Η μεταφορά των παιδιών σας γίνεται με ασφάλεια και υπευθυνότητα από έμπειρους
συναδέλφους.