Μεταφορά από και προς ξενοδοχεία

Η υπηρεσία μας Hotel Trasfer, σας επιτρέπει την άμεση εξυπηρέτησή σας 24 ώρες το 24ωρο, προκειμένου την μεταφορά σας από και προς σε όλα τα ξενοδοχεία, σε πανελλαδική κάλυψη.

Τα άρτια εξοπλισμένα μας οχήματα ταξί και οι οδηγοί μας, σας μεταφέρουν πάντα στην
προγραμματισμένη ημέρα και ώρα όπου έχει κληθεί από τον πελάτη.

Δοκιμάζοντας την υπηρεσία αυτή θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι, όπως επίσης και με όλες τις δραστηριότητες μας